ارمغان دانش- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر گامینی جی پررا، دکتری طب انتقال خون، مرکز ملی انتقال خون، کولومبو، سریلانکا. C.V
دکتر حمید سلیمی، دکتری ویروس شناسی و پسا دکتری ویروس شناسی، گروه داخلی، دانشگاه واشنگتن، سنت لوییس، آمریکا C.V
دکتر شهناز وزیر، دکتری روانشناسی جامعه و کودک، موسسه ملی سلامت، انجمن تحقیقات پزشکی هندوستان، هندوستان C.V

دکتر هیبت الله صادقی، استاد گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران. C.V

دکتر صدرالله محرابی، استاد گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران .C. V
دکتر رضا محمودی، استاد گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

 دکتر بهادر شهریاری، استاد گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .C. V
 دکتر سید علی ملک حسینی، استاد گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .C. V
 دکتر علی اکبر نکوئیان، استاد گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  .C. V
 دکتر پرویز یزدانپناه، دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
دکتر عباس قادری، استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .C. V
 دکتر محمدرضا نیکبخت، استاد گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران  
دکتر سید ضیاء الدین تابعی، استاد گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  .C. V
دکتر شیر علی خرامین، استادیار گروه روانشناسی بالنی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
قادر زاده باقری،
 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
دکتر کامبیز کریم زاده، دانشیار گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.  C.V
 دکترسید حسام الدین نبوی زاده، استاد گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .C. V
 دکتر امین الله نیک اقبالی
 دکتر بصیر هاشمی، استاد گروه گوش، حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .C. V
 دکتر فرهاد هنجنی،  دانشیار گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 دکتر حسین شیروانی،  استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران .C. V
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب