:: دوره 18، شماره 9 - ( 9-1392 ) ::
جلد 18 شماره 9 صفحات 699-710 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر رده سرطانی K562
فرزانه بنیادی1، وحید جاتی، امیر توکمه چی2،، شاپور حسن زاده، ملیحه ریکی
1- ، farzane.bonyadi@yahoo.com
چکیده:   (2716 مشاهده)
چکیده زمینه و هدف: پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که اثرات مفیدی بر سلامتی ایجاد می‌کنند که یکی از آنها، اثرات ضد توموری است. هدف این مطالعه ارزیابی خاصیت مهاری دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی مخمر ساکارومیسس سرویسیه به عنوان یک پروبیوتیک بر رده سرطانی K562 (رده لوسمی میلوئیدی) و بررسی اثرات آپوپتوتیک ایجاد شده در آن رده بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ابتدا مخمر ساکارومیسس سرویسیه کشت داده شده و سپس به کمک سونیکاتور خرد و در نهایت دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی آن جدا شدند. سپس غلظت های مختلف از دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی تهیه شدند. درصد مهار رشد ترکیبات حاصل بر رده سرطانی K562 در زمان‌های مختلف (12، 24، 48 و 72 ساعت) به روش MTT سنجیده شد. هم‌چنین برای بررسی آپوپتوز و نکروز از آزمون قطعه قطعه شدن DNA به روش الکتروفورز استفاده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: خاصیت ضد توموری عصاره سیتوپلاسمی با گذر زمان به طور معنی‌داری افزایش یافت، در حالی که تأثیر دیواره سلولی در طول زمان کاهش معنی‌داری داشت(05/0p<). هم‌چنین ترکیبات حاصل از مخمر ساکارومیسس سرویسیه باعث القای نکروز و درصد کمی آپوپتوز، در رده سرطانی K562 شدند. نتیجه‌گیری: دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی مخمر ساکارومیسس سرویسیه در حالت وابسته به زمان بر سلول‌های سرطانی K562 اثر مهاری داشته و باعث القای نکروز و آپوپتوز در آن می‌شوند. واژه‌های کلیدی: رده سلولی K562، ساکارومیسس سرویسیه، دیواره سلولی، عصاره سیتوپلاسمی، اثرات آپوپتوتیک
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: رده سلولی K562، ساکارومیسس سرویسیه، دیواره سلولی، عصاره سیتوپلاسمی، اثرات آپوپتوتیک
متن کامل [PDF 770 kb]   (987 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/15 | پذیرش: 1394/2/15 | انتشار: 1394/2/15


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 9 - ( 9-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها