ارمغان دانش- راهنمای نگارش مقاله
دریافت هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/27 | 
مقالاتی که در مجله ارمغان دانش مورد پذیرش قرار می گیرند، نویسنده مسئول باید مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (۵۰۰ هزار تومان) جهت دریافت نامه پذیرش به حساب درآمد های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، واریز نماید تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find-1.48.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب