ارمغان دانش- اخبار نشریه
در خصوص مقالات روانشناسی و فیزیولوژی ورزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 
ضمن تشکر از نویسندگان محترمی که مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش را جهت چاپ مقالات ارزشمند خود انتخاب می کنند، به استحضار می رساند که به دلیل پذیرش تعداد قابل توجهی مقالات با عناوین روانشناسی و فیزیولوژی ورزش در جلسات قبلی هیأت تحریریه و در نوبت چاپ قرار داشتن این مقالات، تا اطلاع ثانوی از پذیرش مقالات با این دو عنوان معذوریم. خواهشمند است مقالات روانشناسی و فیزیولوژی ورزش خود را به سایر مجلات ارسال فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find-1.43.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب