ارمغان دانش- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: یاسوج ـ جنب بیمارستان امام سجاد(ع) ـ معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری ـ طبقه دوم ، دفتر مجله ارمغان دانش کد پستی: 94799 ـ 75919 
تلفن: 33233706 ـ 074
فاکس: 33233706 ـ 074 
Email: armaghan.j@yums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب