:: دوره 10، شماره 37 - ( 1-1384 ) ::
جلد 10 شماره 37 صفحات 59-69 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی
فاطمه رنگ‌آمیز1، مریم بشتام، رضوان انصاری، آزیتا یزدانی
1- ، R_ansari@crc.mui.ac.ir
چکیده:   (3636 مشاهده)
چکیده: مقدمه و هدف: در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیماریهای قلبی ـ عروقی اولین علت مرگ و میر شناخته شده است. سر و صدای محل کار و شیفتی بودن کار از جمله عواملی هستند که باعث افزایش بعضی از این بیماریها می‌شوند، لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ‌ تحلیلی به صورت مقطعی بر روی 4872 مرد و زن به تعداد مساوی از هر دو جنس بالای 19 سال طی سالهای 80 – 1379 انجام شد که به صورت کاملاً تصادفی از خوشه‌های شهر اصفهان انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات آنتروپومتریک عوامل خطرزای قلبی ـ‌ عروقی برای تمام این افراد پرسشنامه تکمیل شده و آزمایش های کلینیکی برای تعیین وضعیت فاکتورهای مختلف خون انجام شد. مردان بر اساس سر و صدای محل کار، شیفتی بودن یا نبودن کار و زنان از نظر شاغل یا خانه دار بودن تقسیم بندی شدند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای و تی دانشجویی مستقل تحلیل گردید . یافته ها : نتایج این مطالعه نشان داد که در افراد با مشاغل پر سر و صدا شیوع هیپرتری‌گلیسریدمی و فشار خون بالا دیده شده است (05/0p<)، ولی در سایر عوامل خطرزا تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. همچنین در افراد با مشاغل شیفتی شیوع هیپرتری‌گلیسریدمی و چاقی دیده شده است (05/0p<)، ولی در سایر عوامل خطرزا تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در زنان خانه دار، اندازه دور کمر( چاقی مرکزی)، تری‌گلیسرید، کلسترول، کلسترول ـ لیپوپروتئین با دانسیته پایین، قند دو ساعته، پرفشار‌ی‌خون و فشار خون سیستول و همچنین شیوع چاقی، هیپرتری‌گلیسریدمی، هیپرکلسترولمی، کلسترول ـ لیپوپروتئین با دانسیته پایین و فشار خون بالا به طور معنی داری بالاتر از زنان شاغل می‌باشد(05/0p<). نتیجه گیری : بنابراین با توجه به نتایج این بررسی می‌توان گفت فراوانی شیوع هیپرتری‌گلیسریدمی و پر‌فشاری‌خون در مشاغل با سر و صدای بالا بیشتر از مشاغل دیگر بود و همچنین شیوع هیپرتری‌گلیسریدمی و چاقی در مشاغل شیفتی بیشتر از مشاغل غیرشیفتی مشاهده شد. اکثر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی ـ عروقی در زنان خانه‌دار بالاتر از زنان شاغل بود. واژه های کلیدی: سر و صدا، کار شیفتی، استرس شغلی، بیماریهای قلبی ـ‌ عروقی، عوامل خطرزا
واژه‌های کلیدی: واژه های کلیدی: سر و صدا، کار شیفتی، استرس شغلی، بیماریهای قلبی ـ‌ عروقی، عوامل خطرزا
متن کامل [PDF 157 kb]   (785 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/3/20 | پذیرش: 1394/3/20 | انتشار: 1394/3/20


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 37 - ( 1-1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها