:: دوره 11، شماره 1 - ( 1-1385 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 64-55 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری
دکتر رحیمه اسکندریان1، دکتر شاهرخ موسوی، دکتر محسن شیاسی، دکتر بهروز مؤمنی، مهرداد زحمتکش
1- ، rheskandarian@yahoo.com
چکیده:   (3451 مشاهده)
چکیده: مقدمه و هدف: بیماری عروق کـــــرونر علت اصلی مرگ و میر در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران می‌باشد. با توجه به این که عوامل خطرزای کلاسیک نتوانسته اند تنوع اپیدمیولوژیـک این بیماری را به صورت کامل توضیح دهند، عوامل خطرزای جدیدی از جمله عفونتهـــــا بـه عنوان عامل خطر احتمالی در دست بررسی می‌باشد. یکـــــی از این عوامل عفونی کــــه بررسی‌های متعددی در مورد آن انجام گردیده هلیکوباکترپیلوری می‌باشد. با توجه به تناقض‌هــــای متعدد در مورد شیوع عفونت با هلیکوباکترپیلوری در سندرم حاد کرونری و ارتباط آن دو بــا یکدیگر، این مطالعه با هدف تعیین شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران با سندرم حاد کرونری طراحی گردید. مواد و روش ها: این مطالعـه توصیفی ـ مقطعی بر روی کلیه بیمـاران با سندرم حاد کرونری شامل؛ آنژین ناپایدار و انفارکتـــوس میوکــارد که از ابتدای اسفند1381 لغایت تیرماه 1383 در بخش سی‌سی‌یو بیمــارستان فاطمیه دانشگاه علوم پزشکـی سمنـــان بستری شده بودند انجام شد. در مجموع 411 بیمار با سندرم حــــاد کرونــــری از نظر عفونت بـــا هلیکوباکترپیلوری با روش سرولوژی ارزیابی شدند. ابزار گـــــردآوری داده‌هـا پرسشنامه‌ای شـــامل اطلاعات دموگرافیک، نــــوع سندرم حاد کرونری و عوامل خطرزای اصلی بیماری‌های قلبی ـ عروقـــی بود. داده‌های جمع‌آوری شده بـــــا استفاده از نــرم‌افزار‌ SPSS و شاخصهای توصیفی و آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن بیماران 12/38±97/59 سال و 56 درصد افــــــراد مرد بودند. شیــوع آلودگـــی بـــــا هلیکوباکترپیلوری 6/45 درصد بـود که در 8/43 درصد منفی و 6/10 درصد بینابینی بود. از این بیماران 191 نفر مبتلا به آنژین صدری ناپایدار و 220 نفـــــر انفارکتوس میوکارد داشتند. همچنین بین دو گروه از نظر سرولوژی مثبت هلیکـوباکترپیلـــوری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد شیوع عفونت حـــاد یا مزمن بـــا هلیکوباکترپیلوری یک عـــــامل خطرزای عمده برای بیماری‌های قلبی مطرح نیست. واژه های کلیدی: هلیکوباکترپیلوری، سندرم حاد کرونری، شیوع
واژه‌های کلیدی: واژه های کلیدی: هلیکوباکترپیلوری، سندرم حاد کرونری، شیوع
متن کامل [PDF 142 kb]   (852 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/3/16 | پذیرش: 1394/3/16 | انتشار: 1394/3/16


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 1-1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها