:: دوره 27، شماره 6 - ( 8-1401 ) ::
جلد 27 شماره 6 صفحات 719-707 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر حرکات نماز بر میزان درد و استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
آذر جوکار برزآباد1 ، زهره کریمی2 ، پرویز یزدانپناه3 ، نرگس روستا4 ، سیما محمدحسینی 5
1- گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
2- گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی، یاسوج، ایران
3- گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
4- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
5- گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران ، hossini3270@yahoo.com
چکیده:   (704 مشاهده)
مقدمه و هدف: بـا توجـه بـه شـیوع بالای کمـردرد مزمـن غیراختصاصـی و تأثیـرات آن بـر فعالیت‌هـای روزانـه و سـبک زندگـی افـراد، مطالعـه در مـورد دیدگاه‌هـای درمانـی نویـن و تمریـن درمانـی ایـن بیمـاری حائـز اهمیـت می‌باشـد، لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر حرکات نماز بر میزان درد و استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.

روش بررسی:  این پژوهش یک مطالعه نیمه­تجربی می‌باشد که در سال 1399 انجام شد،  جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مراجعه ‌کننده به کلینیک شهید مفتح شماره یک شهر یاسوج می‌باشد. 66­ بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه به روش نمونه­گیری غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شدند و بر اساس تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه؛ آزمون)­33 نفر)­ و کنترل(­33نفر) تقسیم شدند. 2 نفر از گروه مداخله در زمان اجرای مداخله از شرکت در مطالعه انصراف دادند. جهت بیماران گروه آزمون، تمرینات مبتنی بر حرکات نماز هر هفته 3 جلسه به مدت 8 هفته اجرا گردید و به گروه کنترل آموزشی داده نشد. از فرم گردآوری اطلاعات جمعیت­شناختی و پرسشنامه ناتوانی کمردرد کیوبک، مقیاس دیداری سنجش درد، آزمون نگه­داری بدن در زاویه 60 درجه و آزمون بایرینگ سورنسن جهت جمع­آوری داده­ها قبل از مداخله و بلافاصله بعد از مداخله از مقیاس دیداری سنجش درد، یک هفته بعد از مداخله از آزمون نگه­داری بدن در زاویه 60 درجه و بایرینگ سورنسن استفاده گردید. داده­های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون­های آماری تی­زوجی، من­ویتنی، تی­مستقل، ویلکاکسون، کای اسکور و شاپیروویلک تجزیه و تحلیل شدند.

یافته­ها: در نقطه شروع مطالعه، تفاوت معنی­داری بین گروه‌­های تحت مطالعه از نظر میزان درد و استقامت عضلات تنه به جز استقامت عضلات اکستنسور وجود نداشت­(05/0<p). پس از اتمام مداخله پژوهشی، در کل کاهش معنی­داری در میزان درد و افزایش معنی‌داری در استقامت عضلات تنه، مشاهده شد(05/0>p).

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، افزایش سطح استقامت عضلات فلکسور، اکستنسور تنه و تسکین درد و ارتقاء سطح عملکرد  در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می توان گفت تمرینات مبتنی بر حرکات نماز بر میزان درد و استقامت عضلات تنه در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مؤثر واقع شد.

 
واژه‌های کلیدی: تمرینات مبتنی بر حرکات نماز، درد، استقامت عضلات فلکسور، استقامت عضلات اکستنسور، کمردرد مزمن غیراختصاصی
متن کامل [PDF 411 kb]   (177 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/6/24 | پذیرش: 1401/9/21 | انتشار: 1401/9/21XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 27، شماره 6 - ( 8-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها