:: دوره 26، شماره 2 - ( 2-1400 ) ::
جلد 26 شماره 2 صفحات 182-199 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر شدت تمرینات ورزشی و مکمل یاری زعفران بر پاسخ نشانگرهای مقاومت به انسولین و آدیپوکاین‌ها
بهمن حسنوند 1، یعقوب مهری الوار2 ، حسام پارسا2 ، علی حیدریان پور2 ، فهیمه عرفانی آداب2
1- گروه تربیت‌بدنی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران ، hasanvand121@gmail.com
2- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران
چکیده:   (306 مشاهده)
زمینه و هدف: بافت چربی صرفاً یک منبع ذخیره انرژی مازاد نیست، بلکه یک اندام درون‌ریز است که با آزادسازی آدیپوکاین که مانند هورمون‌های واقعی عمل می‌کنند اعمال بیولوژیکی را با نقش اندوکرینی تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تأثیر شدت تمرینات ورزشی و مکمل یاری زعفران بر پاسخ نشانگرهای مقاومت به انسولین آدیپوکاین‌ها در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود.
 
 روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی که در سال 1398 انجام شد، از میان زنان چاق و دارای اضافه وزن با استفاده از نرم‌افزار جی پاور، 42 زن چاق با شاخص توده بدنی بالای 25، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به­ صورت تصادفی به شش گروه تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی، کنترل، تمرین تناوبی شدید با مکمل زعفران، تمرین تداومی‌با مکمل زعفران و گروه مکمل زعفران تقسیم شدند. پس از نمونه­گیری اولیه، گروه‌های مداخله‌ای به مدت هشت هفته به فعالیت پرداختند. به­ منظور حذف پاسخ آخرین جلسه تمرینی، نمونه­گیری خونی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به­ عمل آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل کواریانس، شاپیرو ویلک، لون و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: در متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بین گروه کنترل و مداخلات تمرینی و زعفران تفاوت معنی‌داری مشاهده شد)005/0 p<). در متغیر آیریزین نتایج نشان داد که بین تمرین تناوبی+ زعفران، استقامتی+ زعفران با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد(001/0=p)، اما بین گروه تمرین تناوبی+زعفران با گروه استقامتی+ زعفران تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(9/0=p). در متغیر لیپوکالین نتایج نشان داد که بین مداخلات تمرینی و زعفران(به جز مداخله تمرین استقامتی) با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین گروه تمرین تناوبی+زعفران با گروه تمرین تناوبی شدید تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(7/0=p). هم‌چنین نتایج نشان داد در متغیر LDL در مقایسه با گروه کنترل بین گروه استقامتی(1/0=p) و زعفران(9/0=p) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در متغیر HDL تنها گروهی که با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار داشت گروه تمرین تناوبی شدید+ زعفران بود(03/0=p). در متغیر کلسترول تنها گروهی که با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار داشت گروه تمرین تناوبی شدید+ زعفران بود(003/0=p). در متغیر تری‌گلیسرید گروه تناوبی شدید+زعفران(001/0=p) و هم‌چنین گروه تناوبی شدید (03/0=p) با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار داشت. در متغیر انسولین و مقاومت به انسولین بین تمامی‌گروه‌ها(به جز گروه زعفران) با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد(001/0=p). هم‌چنین نتایج نشان داد که بین هیچ کدام از مداخلات ورزشی تفاوت معنی‌داری در تغییرات انسولین و مقاومت به انسولین وجود ندارد(9/0=p). در متغیر گلوکز تفاوت معنی‌داری بین هیچ کدام از گروه‌ها مشاهده نشد(9/0=p).
 
نتیجه‌گیری: زعفران و فعالیت با شدت بالاتر می‌تواند اثرات تنظیمی‌بر تعادل متابولیکی بدن داشته باشد، استفاده از زعفران و تمرینات ورزشی، پروفایل لیپیدی سرم را بهبود بخشیده و در نهایت منجر به بهبود مقاومت به انسولین می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی:  تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین استقامتی، مقاومت به انسولین، گلوکز، چاقی
متن کامل [PDF 770 kb]   (36 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1399/1/22 | پذیرش: 1400/2/1 | انتشار: 1400/2/18


XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 2 - ( 2-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها