ارمغان دانش- درباره نشریه
چاپ شماره ضمیمه مختص مقالات کوویید 19

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 
اطلاعیه
به اطلاع محققین گرامی می رساند که دفتر مجله ارمغان دانش در نظر دارد یک ویژه نامه ضمیمه مختص مقالات مرتبط با کوویید19 و بیماری کرونا، در اوایل تابستان99 منتشر نماید، لذا از پژوهشگران گرامی دعوت می گردد مقالات خود را در سایت مجله سابمیت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find-1.40.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب