:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1383 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 75-84 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت سلامت روانی خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی1381 – 1380
دکتر فرخنده شریف1، دکتر حسن جولایی، دکتر محمد رحیم کدیور، دکتر عبدالرضا رجایی فرد
1- ، shariffarkhondeh@ hotmail.com
چکیده:   (2279 مشاهده)
چکیده: مقدمه و هدف :تحقیقات نشان داده است که اختلالات روانی همه ساله رو به افزایش است، اختلالات روانی بار سنگینی را بر فرد و خانواده تحمیل می‌کند. عواملی مانند؛ تغییرات در روش زندگی، سن جمعیت، شهر نشینی، محیط اجتماعی، فقر، سوء مصرف مواد، جنگها و خشونت بر سلامت روانی مردم جهان تأثیر دارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی انجام گرفته است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی به صورت مقطعی بوده که در سال 81 – 1380 با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای و سیستماتیک 1536 نفر (816 نفر زن و 720 نفر مرد) از مراکز بهداشتی شمال، جنوب، غرب و شرق شهر شیراز انتخاب گردیدند که از طریق تکمیل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی و مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمونهای مجذور کای ، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که 9/22 درصد از خانواده‌ها (354 نفر) به نوعی از نظر روانی مشکل دارند. میزان شیوع اضطراب 6/27 درصد، علایم جسمانی 1/29 درصد، اختلال در کارکرد اجتماعی 29 درصد و افسردگی 7/13 درصد بوده است. نتیجه گیری: در این بررسی ارتباط معنی داری میان متغیرهای جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل با میزان اضطراب، علایم جسمانی ، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نشان داده شده است. واژه‌های کلیدی: وضعیت سلامت روانی ،‌ خانواده، مراکز بهداشتی ، متغیرهای جمعیت شناختی
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: وضعیت سلامت روانی، ‌ خانواده، مراکز بهداشتی، متغیرهای جمعیت شناختی
متن کامل [PDF 241 kb]   (887 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( 7-1383 ) برگشت به فهرست نسخه ها