:: دوره 11، شماره 4 - ( 10-1385 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 73-80 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایســـه میـــزان اضطراب و افسردگی در عشایر کوچرو و ســاکن تیره آشوری از ایــل قشقــایی ـ 1383
دکتر علی محمدی1، حمیدرضا غفاریان شیرازی
1- ، dr-mohamadi@Hotmail.com
چکیده:   (2147 مشاهده)
چکیده: مقدمه و هدف: عشایر کوچرو در مقایسه با عشایر ســاکن با مشکلات فراوان‌تری مواجه هستند. با توجه به این که مطالعات اندکی در رابطه با شیوع اختلالات روانی در عشایر در دست است، این مطالعه با هدف مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در عشایر کوچرو و ساکن تیره آشوری از ایل قشقایی انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در ایــن مطالعه تحلیلی تعداد 86 نفر از عشایر ساکن و 95 نفر از عشایر کوچرو تیره آشوری از ایل قشقایی با روش تمام شماری در سال 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان‌ اضطراب و افسردگـــی آنهــا به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌هــــای هامیلتون و بک بررسی شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون مجذور کای تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در عشایر کوچرو 28 نفر (5/29 درصد) از افـراد مورد مطالعه اضطراب خفیف و 35 نفر (5/36 درصد) اضطراب متوسط و شدید داشتند، در حالی که این میزان‌ها برای عشایر ساکن به ترتیب؛ 7 نفر (2/8 درصد) و 6 نفر (1/7 درصد) بوده است که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. همچنین در عشایر کوچرو 37 نفر (9/38 درصد) افراد مورد مطالعه افسردگی خفیف و 17 نفر (9/17 درصد) افسردگی شدید داشتند، در حالی که این دو میزان برای عشایر ساکن شده 6 نفر (7 درصد) و 5 نفر (8/5 درصد) بوده است که این تفاوت نیز از نظر آمـــــاری معنی‌دار می‌باشد. تأهل، تحصیلات پایین، مؤنث بودن و کوچرو بودن در افزایش میزان اضطراب اثر معنی‌داری داشته است. همچنین تأهل، تحصیلات پایین، مذکر بودن و کوچرو بودن در افزایش میزان افسردگی اثر معنی‌داری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشانگر شیوع بالاتر اضطراب و افسردگــــی در عشایر کوچرو نسبت به عشایر ساکن می‌باشد. این میزان در متأهلین، افراد کم ســـواد و بی‌سواد و گروه سنی بالای 30 سال شایع‌تر بوده است. اضطراب در زنان و افسردگی درمردان بیشتر شایع بود. واژه‌های کلیدی: عشایر، کوچرو، ساکن، اضطراب، افسردگی
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: عشایر، کوچرو، ساکن، اضطراب، افسردگی
متن کامل [PDF 120 kb]   (740 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( 10-1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها