:: دوره 25، شماره 2 و ضمیمه1 - ( 3-1399 ) ::
جلد 25 شماره 2 و ضمیمه1 صفحات 327-313 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر روان درمانی مثبت‌نگر (PPT) بر شادکامی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون (DS)
سید مصطفی پوریحیی1 ، داود نظرپور2 ، پریسا ملک زاده ترکمانی3 ، رضا داورنیا 4
1- گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3- گروه روان‌شناسی بالینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
4- گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، rezadavarniya@yahoo.com
چکیده:   (4337 مشاهده)
زمینه و هدف: مادران کودکان مبتلا به سندروم داون با چالش­هایی در مراقبت از فرزندان خود مواجه هستند که باعث کاهش میزان شادکامی آنها می شود. هدف از این پژوهش تعیین و بررسی تأثیر روان‌درمانی مثبت‌نگر بر شادکامی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون بود.
 
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با بهره‌گیری از طرح پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را مادران کودکان مبتلا به سندروم داون مراجعه کننده به مرکز جامع توانبخشی نوید عصر شهر تهران در سال 1396 تشکیل دادند، نمونه‌ها 40 نفر از مادران بودند که به شیوه هدف‌مند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه شادکامی آکسفورد را تکمیل نمودند. جلسه‌های روان‌درمانی مثبت‌نگر در 8 جلسه 90 دقیقه­ای به شیوه گروهی و هفتگی برای آزمودنی­های گروه آزمایش برگزار شد، اما آزمودنی­های گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های‌ آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری، کولموگروف ـ اسمیرنوف و لوین تجزیه وتحلیل شدند.
 
یافته‌ها: میانگین و انحراف‌ معیار نمرات شادکامی آزمودنی­های گروه آزمایش در مرحله  پیش‌آزمون 38/6± 95/39 و در مرحله پس‌آزمون10/9± 45/59 بود. در گروه کنترل نیز میانگین و انحراف‌معیار نمرات شادکامی قبل از مداخله06/6± 20/40 و بعد از مداخله 22/7± 65/38 بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش‌آزمون، بین میانگین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد که نشان دهنده اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر در افزایش شادکامی آزمودنی‌های تحت مداخله است(76/95=F، 01/0>p).
 
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش تأثیر روان‌درمانی مثبت‌نگر در بهبود شادکامی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون را مورد تأیید قرار داد. نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخله بر علایم روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون و ارایه افق­هـای جدیـد در مداخلات بالینی تأکید دارد.
 

 
واژه‌های کلیدی: شادکامی، روان درمانی مثبت‌نگر، سندروم داون، مادران
متن کامل [PDF 2396 kb]   (612 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1397/12/11 | پذیرش: 1398/4/11 | انتشار: 1399/3/7XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 2 و ضمیمه1 - ( 3-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها