:: دوره 23، شماره 6 - ( 10-1397 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 666-682 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر تمرین اینتروال شدید و تمرین استقامتی کم شدت بر بیان ژن Hig2 و محتوای چربی درون کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی(NAFLD)
محمدحسین باقری1 ، اکبر اعظمیان جزی 2، ابراهیم بنی طالبی3 ، محمدحسین نصر اصفهانی4
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران ، azamianakbar@yahoo.com
3- گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
4- پژوهشکده زیست فنآوری رویان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1138 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی اصلی‌ترین بیماری کبدی است که بروز آن با عادات نادرست غذایی و اضافه وزن ارتباط دارد. هدف این پژوهش مقایسه اثرات 8 هفته تمرین اینتروال شدید(HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت(LIET) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری گلیسیرید کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب(NAFLD) بود.
 
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 رت نر ویستار به طور تصادفی در چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه‌های کنترل، LIET و HIIT که به مدت 16 هفته غذای پر چرب با هدف ایجاد کبد چرب مصرف کردند و گروه شم که در این مدت از غذای استاندارد استفاده کرد. تمرین گروه HIIT شامل مراحلی از دویدن شدید بر اساس درصدی از حداکثر سرعت بود که با دویدن کم شدت به عنوان استراحت فعال جدا شده بود. تمرین گروه LIET نیز بر اساس مسافت طی شده گروه HIIT هم‌سان‌سازی شده بود. در پایان 8 هفته تمرین، میزان بیان ژن Hig2 و محتوای چربی کبدی اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری کروسکال‌ـ والیس تجزیه و تحلیل شدند. 
 
یافته‌ها: بین گروه­های تحقیق تفاوت معنی­داری در میزان بیان ژن Hig2 (43/12=K2،006/0 =p) وIHL (84/32=K2، 001/0=p) مشاهده شد. تفاوت­های معنی­دار در بیان ژن Hig2 بین گروه کنترل و گروهHIIT(031/0=p) و گروه کنترل با LIET (012/0=p) مشاهده شد، اما تفاوت‌های معنی­دار در بیان ژن Hig2 بین گروه HIIT و گروه LIET مشاهده نشد(453/0=p). هم‌چنین، تفاوت­های معنی­دار در IHL بین گروه کنترل و HIIT (001/0=p) و گروه  کنترل با LIET(001/0=p) مشاهده شد. هم‌چنین، تفاوت­های معنی­دار درIHL بین گروه HIIT و گروهLIET مشاهده شد(003/0=p).
 
نتیجه‌گیری: تمرین‌های تناوبی شدید و هم تمرین‌های تداومی ‌با شدت کم از طریق کاهش در بیان ژن Hig2 باعث کاهش محتوای چربی کبدی و بهبودNAFLD می‌شود. هم‌چنین، کاهش چربی کبدی در گروه تمرین تناوبی شدید به طور مستقل از کاهش وزن رخ می‌دهد.
 
 
واژه‌های کلیدی: کبد چرب غیر الکلی، تمرین تناوبی شدید، تمرین استقامتی کم شدت، پروتئین حاصل ژن 2 القاء هیپوکسی، چربی درون کبدی
متن کامل [PDF 409 kb]   (297 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۴


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 6 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها