:: دوره 25، شماره 1 - ( 12-1399 ) ::
جلد 25 شماره 1 صفحات 104-117 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت شاخص‌‌های عملکردی در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی منتخب استان ‌تهران
خداداد نادری منش1 ، امیراشکان نصیرپور2 ، شیروان مسعودی اصل1 ، امین الله بابویی1 ، رحیم استوار3، محمدطاهر رضانژاد 4
1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران،
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه مدیریت بهداشت و خدمات درمانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
4- گروه فوریت‌های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران ، rezanejad2014@gmail.com
چکیده:   (3221 مشاهده)
زمینه و هدف: ‏شاخص‌های عملکردی از جمله استانداردها و ابزارهای ارزیابی و شناسایی وضع موجود در سازمان‌ها می‌باشند، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین و بررسی وضعیت شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی منتخب استان ‏تهران بود.
 
روش بررسی: این یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری کلیه بیمارستان‌های دولتی تحت ‏پوشش ‏دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بودند، 14 مورد آموزشی و 9 مورد غیرآموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ثبت اطلاعات ‏شاخص‌‌‌های ‏عملکردی بیمارستان‌ها بود که شامل اطلاعات عمومی ‌بیمارستان‌های مورد مطالعه و شاخص‌‏های عملکردی درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار و نرخ گردش تخت ‏بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو و کولموگروف ـ اسمیرنوف تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: میانگین متوسط اقامت بیمار 89/5 روز بود که بر اساس استانداردها تنها در 15/7 درصد موارد مطلوب بود. درصد اشغال تخت 35/76 بوده و میزان گردش تخت 97/45 بار در سال تعیین شد. وضعیت این دو شاخص بر اساس استانداردهای موجود در 85/92 درصد موارد مطلوب بود. هم‌چنین بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میانگین متوسط اقامت بیمار 91/2 روز بود که بر اساس استانداردها در 77/77 درصد موارد وضعیت این شاخص مطلوب بود. ‏درصد اشغال تخت 70/62 بوده و تنها در 11/11 درصد موارد وضعیت مطلوب بود. میزان گردش تخت 44/65 بار در سال تعیین شد. در رابطه با این شاخص در 100 درصد موارد وضعیت ‏مطلوب بود.‏
 
‏ نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه طول اقامت بیمار ‏نسبت به شاخص‌های وزارت بهداشت و حتی نسبت به بیمارستان‌های استان‌های دیگر در وضعیت بهتری قرار داشتند. در رابطه با بیمارستان‌های آموزشی با توجه به این که از نظر وزارت بهداشت وضعیت مطلوب میانگین متوسط اقامت بیمار کمتر از 5/3 روز می‌باشد و بیشتر از ۴ روز نشانه ضعف و عدم کارایی ‏بیمارستان است، بیمارستان‌های مورد مطالعه با میانگین 69/5 روز با معیار استاندارد تفاوت قابل ملاحظه و قابل تأملی دارند. ‏در دو شاخص دیگر نیز هم بیمارستان‌های آموزشی و هم غیر آموزشی وضعیت مطلوبی داشتند. 
 
 
 
واژه‌های کلیدی: شاخص‌های عملکردی، بیمارستان، آموزشی، خدمات، درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، نرخ گردش تخت
متن کامل [PDF 2028 kb]   (279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت بهداشتی
دریافت: 1397/3/19 | پذیرش: 1398/11/28 | انتشار: 1398/12/14


XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 1 - ( 12-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها