:: دوره 23، شماره 6 - ( 10-1397 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 694-708 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هم‌زمان تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت‌های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین
رحمت اله خانمحمدی1 ، محمد علی آذربایجانی 2، لعیاسادات خرسندی1 ، مقصود پیری3
1- گروه فیزیولوزی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
2- گروه فیزیولوزی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران ، ali.azarbayjani@gmail.com
3- گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (2690 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی ـ عروقی از دلایل عمده مرگ و میر در دنیا می‌باشد. استرس اکسیداتیو نقش عمده‌ای در بروز و توسعه بیماری‌های قلبی ـ عروقی دارد. فعالیت بدنی وضعیت آنتی‌اکسیدانی بافت قلب را بهبود می‌بخشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطوح شاخص‌های اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی بافت قلب رت‌های نر قرارگرفته در معرض دوکسوروبیسین، پس از هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بود.
 
روش بررسی: در این مطالعه تجربی،50 سر موش نر نژاد ویستار با میانگین سنی 8 هفته و میانگین وزنی220ـ200 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه کنترل سالم(سالین)، دوکسوروبیسین(کنترل بیمار)، دوکسوروبیسین‌ـ کروسین، دوکسوروبیسن‌ـ تمرین، و دوکسوروبیسین‌ـ تمرین‌ـ کروسین، قرار گرفتند. گروه‌های تمرینی، دوره را با انجام 2 تناوب شدید در هفته اول آغاز و با انجام 8 تناوب شدید در هفته‌های آخر، به پایان رساندند. پس از 8 هفته سطوح مالون دی آلدئید(MDA) و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز(CAT) در بافت قلبی اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافتهها: تحلیل داده‌ها افزایش معنی‌داری را در سطح مالون دی‌آلدئید و کاهش معنی‌داری را در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز بافت قلب گروه‌ دریافت کننده دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان داد(001/0=(p. هم‌چنین نتایج کاهش معنی‌داری را در سطح مالون دی‌آلدئید در نتیجه دریافت تمرین(001/0=p)، کروسین(001/0=p) و ترکیب تمرین و کروسین(025/0=p) و افزایش معنی‌داری را در فعالیت سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در نتیجه دریافت تمرین(001/0=p)، کروسین(001/0=p) و ترکیب تمرین و کروسین(005/0=p) نشان داد. علاوه بر این مشخص شد در مقایسه بین گروه‌ها، بین تأثیر تمرین و کروسین به تنهایی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما بین تأثیر ترکیبی آن‌ها و تأثیر هر کدام از این دو مداخله(تمرین و کروسین) به تنهایی تفاوت معنی‌داری وجود داشت و این دو، اثر همدیگر را تقویت کردند(001/0=p).
 
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین‌های منظم تناوبی شدید، مکمل کروسین و یا ترکیبی از این دو می‌توانند با کاهش سطوح شاخص اکسیداتیو، مالون دی‌آلدئید و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز بافت قلب، اثرات محافظتی در برابر آسیب اکسیداتیو بافت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین داشته باشد. هم‌چنین به نظر می‌رسد به کار بردن ترکیبی این دو مداخله راهبرد پیشگیرانه و درمانی بهتری، نسبت به کاربرد تکی آن‌ها می‌باشد.
 
 
واژه‌های کلیدی: تمرین تناوبی شدید، کروسین، دوکسوروبیسین، استرس اکسیداتیو
متن کامل [PDF 4203 kb]   (649 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1397/2/16 | پذیرش: 1397/8/12 | انتشار: 1397/10/8


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 6 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها