:: دوره 23، شماره 1 - ( فروردین و اردیبشهت 1397 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 99-111 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های شهر یاسوج
راضیه محمدحسینی سروک1 ، غلام سجادی خواه2
1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران،
2- گروه مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران ، Gholam.sajadikhah@yahoo.com
چکیده:   (2918 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: برنامه تحول نظام سلامت در هشت گام، پاسخ دولت به مطالبات آسیب‌پذیر در بخش بهداشت و درمان در جامعه می‌باشد و کیفیت خدمات عامل مهمی‌ برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه تحول سلامت در بیمارستان‌های شهر یاسوج بود.
 
روش بررسی: جامعه آماری این مطالعه توصیفی در بیمارستان شهید بهشتی 380 بیمار، بیمارستان شهید رجایی 150 بیمار و بیمارستان امام سجاد 300 بیمار بود که طبق جدول مورگان در بیمارستان شهید بهشتی 181 بیمار، شهید رجایی 108 بیمار و امام سجاد 169 بیمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تمامی‌آزمودنی‌ها پرسشنامه وضعیت اجرای طرح نظام سلامت و کیفیت خدمات درمانی را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
 
یافته‌ها: بین نظام سلامت و کیفیت خدمات درمانی رابطه معنی‌داری وجود داشت(001/0=p)، هم‌چنین کیفیت خدمات درمانی با کاهش میزان پرداختی بیماران(001/0=p)، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم (001/0=p)، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی(001/0=p)، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌ها(001/0=p) و ارتقای کیفیت خدمات ویزیت(001/0=p) در بیمارستان‌های دولتی شهر یاسوج رابطه معنی‌داری یافت شد.
 
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های شهر یاسوج بهبود یافته است.
 

 
واژه‌های کلیدی: نظام سلامت، کیفیت خدمات درمانی، بیمارستان، طرح تحول
متن کامل [PDF 468 kb]   (762 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/9/19 | پذیرش: 1396/11/17 | انتشار: 1396/12/7


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 1 - ( فروردین و اردیبشهت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها