:: دوره 23، شماره 1 - ( فروردین و اردیبشهت 1397 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 124-133 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش سواد تغذیه ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج: یک مطالعه مقطعی
مهناز همتی1، مهدی اکبرتبارطوری2، محسن شمس 3، افسانه بهروزپور1، عباس رضایی2
1- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
2- گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران ، moshaisf@yahoo.com
چکیده:   (3062 مشاهده)
زمینه و هدف: سواد تغذیه‌ای ظرفیت افراد برای کسب، درک و ارزیابی اطلاعات تغذیه‌ای برای تصمیم‌گیری مناسب در زمینه تغذیه می‌باشد. این پژوهش با هدف سنجش سواد تغذیه‌ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج طراحی و اجرا شده است.
 
روش بررسی: این مطالعه مقطعی شامل دو بخش بومی‌سازی ابزار سنجش سواد تغذیه‌ای که در کشور ترکیه تدوین شده و هم‌چنین سنجش سواد تغذیه‌ای در معلمان ابتدایی شهر یاسوج است. ابزار منتخب با روش ترجمه ـ بازترجمه و دریافت و اعمال نظرات متخصصان حوزه رفتارهای تغذیه‌ای درباره ساختار و محتوای پرسشنامه و سپس اطمینان از پایایی آن برای استفاده در جامعه ایرانی بومی‌سازی شد. داده‌های مرتبط با سواد تغذیه‌ای در یک گروه 110 نفره از معلمان ابتدایی شهر یاسوج که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق تکمیل پرسشنامه خودایفا جمع‌آوری شد و سپس با کمک آماره‌های توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
یافته‌ها: ابزار سنجش سواد تغذیه‌ای بومی‌سازی شده دارای 35 گویه و ضریب آلفای کرونباخ آن 73/0 به دست آمد. میانگین و انحراف معیار امتیاز کسب شده معلمان از ابزار سنجش سواد تغذیه‌ای 2/3±14/27 به دست آمد که نشان داد 7/22 درصد از معلمان مورد مطالعه سواد تغذیه‌ای ناکافی داشتند. معلمان با سابقه کار کمتر و تحصیلات بیشتر سطح بالاتری از سواد تغذیه‌ای داشتند. کمترین درصد پاسخ‌های صحیح مربوط به بخش مهارت تعیین واحدهای غذایی، انجام محاسبات و خواندن برچسب های غذایی بود.
 
نتیجه‌گیری: اکثر معلمان مورد مطالعه از سواد تغذیه‌ای کافی برخوردار بودند، ولی نقص در سه بخش مهارت تعیین واحدهای غذایی، انجام محاسبات و خواندن برچسب‌های غذایی، نشانگر لزوم توجه به این اجزا در طراحی و اجرای برنامه‌های بهبود تغذیه است.
 
 
واژه‌های کلیدی: سواد تغذیه ای، معلمان، سنجش
متن کامل [PDF 607 kb]   (812 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1396/8/18 | پذیرش: 1396/11/27 | انتشار: 1396/12/7


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 1 - ( فروردین و اردیبشهت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها