:: دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 337-349 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر متفورمین و عصاره ریزوم زنجبیل بر عملکرد محور هیپوفیز – گوناد در موش های صحرایی ماده بالغ با اختلال تخمدان پلی کیستیک
محبوبه فروزنده1، سید ابراهیم حسینی 2
1- داانش آموخته گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران.
2- دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران. ، ebrahim.hossini@yahoo.com
چکیده:   (685 مشاهده)

پیش زمینه و هدف :سندرم تخمدان پلی‌کیستیک PCOS) ) (Polycystic ovary syndrome) یکی از شایع‌ترین علل ناباروری در زنان است.با توجه به شیوع PCOS در سراسر جهان ، این مطالعه با هدف مقایسه اثر متفورمین با زنجبیل بر عملکردمحور هیپوفیز-گوناد در موشهای صحرایی ماده بالغ PCOS انجام گردید. روش‌ کار:در این مطالعه تجربی از 72 سر موش صحرایی ماده بالغ استفاده گردید که به گروههای کنترل، شاهد PCOS و7 دسته تجربی PCOS دریافت کننده متفورمین با دوزmg/ kg 500, زنجبیل با دوزهای mg/ kg300،200و100 و زنجبیل با دوزهای mg/ kg300،200و100 با متفورمین با دوزmg/ kg 500 تقسیم شدند.کلیه تجویزها برای مدت 28 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. پس از خون گیری از حیوانات جهت اندازه گیری هورمونهای FSH، LH و استروژن،پروژسترون و تستوسترون ،تخمدانهای آنها خارج و پس از تهیه مقاطع بافتی فولیکولها شمارش گردیدند. داده های به دست آمده توسط نرم افزار 18-SPSS و از طریق آزمونهای ANOVA و Duncan مورد آنالیز قرار گرفتند و معناداری اختلاف داده ها در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد. یافته ها:نتایج نشان داد که لتروزول با ایجاد PCOSباعث افزایش فولیکولهای آترتیک،تستوسترون،استروژن و کاهش سایر فولیکولها و هورمون FSH در سطح01/0P< می شود و متفورمین و زنجبیل به تنهایی و با یکدیگر باعث کاهش فولیکولهای آترتیک،تستوسترون،استروژن و افزایش سایر فولیکولها و هورمون FSH در سطح01/0P< می گردند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف متفورمین و زنجبیل به تنهایی و یا با یکدیگر باعث بهبود شرایط PCOS می شوند واین بهبود در گروههای دریافت کننده همزمان زنجبیل با متفورمین بیشتر مشاهده می شود.

واژه‌های کلیدی: تخمدان پلی کیستیک، متفورمین، زنجبیل، FSH، LH، استروژن، پروژسترون، تستوسترون، موش صحرایی
متن کامل [PDF 184 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۹XML   English Abstract   Print


دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها