:: دوره 22، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 103-87 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و هیپنوتیزم درمانی بر خودکارآمدی درد و شدت درد در دختران با دیسمنوره اولیه
فرناز فرشباف مانی صفت 1، عباس ابوالقاسمی2 ، اوشا برهمند3 ، نادر حاجلو3
1- گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، ، maneisefat@yahoo.co.in
2- گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3- گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
چکیده:   (7925 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: شروع قاعدگی یک مسئله مهم دوران نوجوانی و درد قاعدگی یک مشکل رایج در نوجوانان است. با توجه به ارتباط خودکارآمدی درد با شدت درد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی و مقایسه درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی بر شدت درد و خودکارامدی درد در دختران با دیسمنوره اولیه صورت پذیرفت.
 
روش بررسی: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه شهر اردبیل در فروردین سال1394 بود که از بین آنها، 1600­­ دانش­آموز با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای مورد غربالگری قرار گرفتند. پس از بررسی ملاک­های ورود، 75 نفر از این دانش­آموزان به روش تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند. جهت جمع­آوری داده­ها در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون از درجه­بندی دیداری درد، پرسشنامه خودکارآمدی درد و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای گروه­های آموزشی، آموزش کنترل درد مبتنی بر رویکرد شناختی‌ـ رفتاری و آموزش خودهیپنوتیزمی‌در 10 جلسه 45 دقیقه­ای برگزار شد. در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده­های جمع‌آوری شده با آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون­های تحلیل کوواریانس چندمتغیره، کروسکال والیس و یومان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته‌ها: میزان اثربخشی درمان­ها بر خودکارآمدی درد با توجه به مجذور اتا در تحلیل کوواریانس تک متغیره حدود 49 درصد بود. بین گروه­های هیپنوتیزم درمانی و شناختی ـ رفتاری در مقایسه میانگین­های تعدیل شده با اصلاح بونفرونی تفاوت معنی‌دار وجود نداشت، ولی بین میانگین­های تعدیل ­شده خودکارآمدی درد در گروه هیپنوتیزم ­درمانی و گروه کنترل و هم‌چنین گروه آموزش شناختی_ رفتاری و گروه کنترل تفاوت معنی‌دار بود(01/0p<). نتایج آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد تفاوت معنی‌داری بین سه گروه در شدت درد وجود دارد. آزمون یومان ویتنی برای مقایسه بین گروه­ها نشان داد شدت درد در گروه شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی‌دار کاهش یافته است(01/0p<) و هیپنوتیزم درمانی مؤثرتر از آموزش شناختی ـ رفتاری است. 
 
نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی در افزایش خودکارآمدی درد و کاهش شدت درد دختران با دیسمنوره اولیه اثربخش است.
 
 
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی ـ رفتاری، هیپنوتیزم درمانی، شدت درد، خودکارآمدی درد، دیسمنوره اولیه
متن کامل [PDF 233 kb]   (2459 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1395/10/10 | پذیرش: 1396/2/5 | انتشار: 1396/2/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها