:: دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 325-336 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ (Tragopogon pratensis L.) در تغییرات غلظت هورمونهای TSH , T4,T3 در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب
سلیمه کیانی1، حسین وزینی 2، ناصر میرازی3
1- گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
2- گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران، ، hossein_vazini@yahoo.com
3- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده:   (1191 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: هورمونهای تیروئیدی در کنترل و حفظ هومئوستاز بدن نقش مؤثری دارند. در این مطالعه اثر عصاره گیاه شنگ (Tragopogon pratensis L.)  بر سطح سرمیهورمونهای تیروئیدی موش های دریافت کننده استات سرب بررسی شد.
 
روش بررسی: در این مطالعه­ تجربی 36 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 6 سری شامل گروههای : کنترل، دریافت کننده استات سرب و گروه های تیمار 1، 2 و3 (استات سرب +عصاره گیاه شنگ در دوزهای کم 200 میلیگرم بر کیلوگرم ، دوز متوسط 400 میلیگرم بر کیلوگرم و دوز زیاد800 میلیگرم بر کیلوگرم) و گروه شاهد مثبت دریافت کننده عصاره گیاه شنگ (دوز 400 میلیگرم بر کیلوگرم) استفاده شد. در پایان آزمایشها، پس از بیهوشی، از قلب حیوانات خونگیری و سطح سرمیهورمونهای تیروئیدی TSH, T4, T3  اندازهگیری شد. داده­های آماری با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس (آنوا) و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافتهها: سطوح سرمیهورمونهای T3 ،T4 و TSH در گروه دریافت کننده استات سرب در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌‌داری پیدا کرد(001/0p<). گروههای تیمار شده با عصاره شنگ سطح سرمیهورمونهای تیروئیدی را نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب به طور معنی داری افزایش دادند.
 
نتیجهگیری: عصاره هیدروالکلی شنگ، سبب افزایش هورمونهای تیروئیدی به سطح طبیعی در موشهای دریافت کننده استات سرب گردید. تصور میشود، ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره این گیاه قادرند بافت تیروئید را در مقابل تأثیرات مخرب استات سرب محافظت کنند.

 
واژه‌های کلیدی: استات سرب، هورمون‌های تیروئید، موش صحرایی، گیاه شنگ
متن کامل [PDF 257 kb]   (272 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها