:: دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 325-336 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ (Tragopogon pratensis L.) در تغییرات غلظت هورمونهای TSH , T4,T3 در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب
سلیمه کیانی1، حسین وزینی 2، ناصر میرازی3
1- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
2- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، hossein_vazini@yahoo.com
3- دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده:   (450 مشاهده)

زمینه و هدف: هورمونهای تیروئیدی در کنترل و حفظ هومئوستاز بدن نقش موثری دارند. در این بررسی اثر عصاره گیاه شنگ (Tragopogon pratensis L.)  بر سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی موش های دریافت کننده استات سرب مطالعه شد.

روشکار: در این مطالعه­ی تجربی 36 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 6 سری شامل گروه‌های : کنترل، دریافت کننده استات سرب و گروه های تیمار 1،2  و3 (استات سرب +عصاره گیاه شنگ در دوزهای کم 200 میلی گرم بر کیلوگرم ، دوز متوسط میلی گرم بر کیلوگرم 400  و دوز زیاد800 میلی گرم بر کیلوگرم)   و گروه شاهد مثبت دریافت کننده عصاره گیاه شنگ (دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم)  استفاده شد. در پایان آزمایشات، پس از بیهوشی، از قلب حیوانات خونگیری  و سطح سرمی هورمون های تیروئیدی اندازه گیری شد. داده­های هر آزمون با کمک آزمون آماری آنالیز ANOVA و سپس آزمون توکی در سطح معنی داری  (P≤0.05)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: سطوح سرمی  هورمون های T3 ،T4 و TSH در گروه دریافت کننده استات سرب در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنا‌داری پیدا کرد.(001/0P<). گروه های تیمار شده با عصاره شنگ سطح سرمی هورمون های تیروئیدی را نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب به طور معنی داری افرایش دادند.

نتیجه گیری : عصاره هیدروالکلی شنگ سبب افزایش هورمون های تیروئیدی به سطح طبیعی در موش های دریافت کننده استات سرب گردید. تصور می گردد ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره این گیاه قادرند محافظت بافت تیروئید را در مقابل تأثیرات مخرب استات سرب صورت دهند.

واژه‌های کلیدی: استات سرب، هورمون های تیروئید، موش صحرایی، گیاه شنگ
متن کامل [PDF 257 kb]   (52 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳XML   English Abstract   Print


دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها