:: دوره 21، شماره 2 - ( 2-1395 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 174-186 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر بهزیستی ذهنی همسران جانباز
علی تقوائی نیا
گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ، taghvaei.ali2@gmail.com
چکیده:   (2825 مشاهده)

زمینه و هدف: پیامدهای روانشناختی ناشی از جنگ، صرف‌نظر از اختلال در عملکرد اجتماعی آسیب دیدگان، موجب بروز مشکلاتی برای خانواده آنها و نیز جامعه شده است. ارتقاء سطح بهزیستی ذهنی  یکی از اهداف روانشناسی در عصر حاضر بوده است. هدف از این پژوهش اثربخشی مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر بهزیستی ذهنی  همسران جانباز بود.

روش بررسی: در این مطالعه که از نوع مداخله‌ای از جامعه آماری شامل کلیه همسران جانباز شهرستان نوراباد ممسنی بود. نمونه‌ای به اندازه40 نفر  به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش،  پرسشنامه عواطف مثبت و منفی  و مقیاس رضایت از زندگی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. پس از پایان برنامه آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده از تحلیل کوواریانس  استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مداخله گروهی مبتنی بر بخشش باعث افزایش  بهزیستی ذهنی( افزایش عواطف مثبت و رضایت از زندگی و کاهش عواطف منفی) گروه مداخله  در مقایسه با گروه کنترل شد. میانگین و انحراف معیار نمره پیش آزمون در گروه آزمایش متغیرهای عواطف مثبت، رضایت از زندگی و عواطف منفی به ترتیب70/34 و 26/3، 80/15 و 20/3،  85/24 و 09/5 بود.  بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره پس آزمون در گروه آزمایش متغیرهای ذکر شده به ترتیب 60/41 و 52/2، 15/19 و 41/2، 70/16 و 59/2 بود.

نتیجه‌گیری: می‌‌توان از روش مداخله مبتنی بر بخشش در جهت ارتقاء بهزیستی ذهنی همسران جانباز استفاده کرد. بنابر این می‌‌توان گفت که مداخله مبتنی بر بخشش بر بهزیستی ذهنی همسران جانباز مؤثر می‌‌باشد.

واژه‌های کلیدی: بخشش، بهزیستی ذهنی، همسران جانباز
متن کامل [PDF 174 kb]   (1016 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1394/9/7 | پذیرش: 1395/2/20 | انتشار: 1395/2/20


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( 2-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها